โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง) ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
จำนวนผู้เข้าชม 272

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ - ๓ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง) ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนจำนวน ๔๓ คน คุณครูจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม