คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ. เมือง จ. สุโขทัย จำนวน ๒๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าชม 305

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ. เมือง จ. สุโขทัย จำนวน ๒๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย และนายสัมฤทธิ์ ภูดวง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) เป็นวิทยากรนำชม
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
อ. เมือง จ. สุโขทัย
จำนวน ๒๑๕ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย และนายสัมฤทธิ์ ภูดวง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) เป็นวิทยากรนำชม