คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าชม 316

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีคุณแพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยมีคุณแพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม