เครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้โบราณคดีปี55
จำนวนผู้เข้าชม 537

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้จัดฝึกอบรมการทำลูกปัดแก้วลวดลายแบบโบราณให้กับเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดที่เรียกว่า "สุริยะเทพ" ซึ่งได้รับควมสนใจจากสมาชิกเครือข่ายฯเป็นจำนวนมากเช่นเดิม
 
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เครือข่ายฯซึ่งร่วมกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนไร่ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สามารถผลิตและจำหน่ายลูกปัดแก้วเป็นรายได้เสริมในลักษณะสินค้าที่ระลึกของชุมชน โดยแนวคิดร่วมกันที่ว่า "ของเก่าเก็บไว้ดู ของใหม่ทำไว้ขาย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี