ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 121
(วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566)

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์กรมศิลปากร สะดวกง่าย เพียงแค่คลิก

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 793
(วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 6ฝ-4351 กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาดได้ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-513924-6 ในวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น.

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1083
(วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2563)

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 736
(วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์" ในวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 733
(วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นางสาวระเบียบ หงส์พันธ์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562 ณ โบราณสถานพงตึก

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1207

โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรม"เล่าเรื่องเมืองกาญจน์" วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ได้จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรม"เล่าเรื่องเมืองกาญจน์"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 970

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1016

บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกร ด้านการพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก วันที่ 17-19 ธ.ค. 56 ณ ภูเขางาม

บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลกร ด้านการพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก วันที่ 17-19 ธ.ค. 56 ณ ภูเขางาม

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1093

หอสมุดแห่งชาติฯกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรม วันที่ 12 ธ.ค. 56 ณ งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว

หอสมุดแห่งชาติฯกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรม วันที่ 12 ธ.ค. 56 ณ งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว

อ่านต่อ >>

for w3c