ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

ความผิดพลาดจากการผลิตสังคโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพิมพ์ดินเผาจากโบราณสถานหมายเลข ๕ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุ๊กตาดินเผาจากแหล่งโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม(คลองบ้านขมิ้น) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปี้ เบี้ยบ่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กากะ (Kāka)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกภาษามอญโบราณ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปูนขาวจากระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี ตอน การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง จ.หนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กู่โพนระฆัง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมามานวิทยา: ธัตตูระ/ธตูระ/ทาตุระ (Dhattūra/Dhatūra/Dātura)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอน เงินพดด้วง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัดช้างรอบ โบราณสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

คลองสำคัญในประวัติศาสตร์ปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา : ราวณานุครหมูรติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัดเหนือคู่บ้าน วัดกลางคู่เมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

เรือบ้านคลองยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา : จักร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

งานบันทึกหลักฐาน : ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แหล่งโบราณคดีบ้านนาตุ้ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

50Royalinmemory ๕ เมษายน ๒๓๙๙ (๑๖๖ ปีก่อน) - วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม [พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าชั้นเอก]
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

50Royalinmemory ๒๗ เมษายน ๒๔๑๖ (๑๔๙ ปีก่อน) - วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค [พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าชั้นเอก]
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ทำไมสมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงนิยมใช้สีแดง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรื่อง “วันสงกรานต์ 13 เมษายน”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระชัยเมืองนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ราชวงศ์มหิธรปุระ : ข้อสันนิฐานใหม่
องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ราชวงศ์มหิธรปุระ : ข้อสันนิฐานใหม่ โดย นายดุสิต ทุมมากรณ์ นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น Artwork: ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บ้านแฮรีส : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คู่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

นาค ในวัฒนธรรมไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปูนที่ใช้ในการเสริมความมั่นคงชั้นปูนฉาบและปูนปั้น และประติมากรรม
บทความทางวิชาการ ปูนที่ใช้ในการเสริมความมั่นคงชั้นปูนฉาบและปูนปั้น และประติมากรรม เรียบเรียงโดย นายศุภกิจจ์ เสถียรอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะจักสานที่พบจากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม