ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 49

คำเว้าเฮา ชาวไทพวน บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 42

โรคภัยไข้เจ็บของคนบ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 39

คำไวพจน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 13

ทำไมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงไม่ใช้ ควาย ในการไถหว่าน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 24

เรียนรู้คำลักษณนามผ่านเครื่องมือเหล็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 45

เรียนรู้สำนวนไทยผ่านสัตว์เลี้ยงโบราณ ณ บ้านเชียง ตอนที่ ๔
อ่านต่อ >>