...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง "มรดกทางภาษา" ของอำเภอท่าแซะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เลียงร่อนแร่ แหล่งดีบุก ในจังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุ ลุกปัดแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เขาขุนกระทิง พระพุทธรูปจากแหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“แวดินเผา” อุปกรณ์การทอผ้าของคนก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานปราสาททามจาน จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กรูด และ แกะ เครื่องมือเกี่ยวข้าวชาวปักษ์ใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือยาว มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับช้าง ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง ทองคำสมัยก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำราเดินเรือโบราณ เตือนภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ต่างหูลิง-ลิง-โอ เครื่องประดับของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ยักษิณี สัญลักษณ์มงคลเพื่ออวยพรให้ศาสนิกชนได้รับมงคลกลับไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร น้อมรำลึก "เสด็จเตี่ย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะเครื่องใช้ ประเภทกระปุก ศิลปะสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๔ พฤศจิกายน ครบรอบ ๓๔ ปี ชุมพรในเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่นเกย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
19 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger