...
ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง "มรดกทางภาษา" ของอำเภอท่าแซะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เลียงร่อนแร่ แหล่งดีบุก ในจังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุ ลุกปัดแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กรูด และ แกะ เครื่องมือเกี่ยวข้าวชาวปักษ์ใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับช้าง ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง ทองคำสมัยก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำราเดินเรือโบราณ เตือนภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ต่างหูลิง-ลิง-โอ เครื่องประดับของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-