...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๕๘ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ชิ้นส่วนธรรมจักรศิลา พบที่เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับทองคำรูปหน้าบุคคล (ยักษ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เศียรพระพุทธรูปทองคำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จุกดินเผารูปคชลักษมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จุกภาชนะดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปสัญลักษณ์ทางศาสนาประกอบอักษรจารึก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตุ๊กตาดินเผารูปคนจูงลิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตุ้มหูแบบลิง ลิง โอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระเจ้าสุทโธทนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระเศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ (ปัทม : ดอกบัว/ปาณิ : ผู้ถือ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผา (ภาพพระอรหันต์สาวก)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger