...

ด้านสถาปัตยกรรมและช่างศิลป์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม