...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง "ดูทับหลัง ฟังเรื่องเล่า" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๕ "พิพิธภัณฑ์สัญจร"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะนักท่องเที่ยว จากประเทศเวียดนาม เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลราชธานี จากศิลปิน 9 ชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิธีเปิดงานเทศกาลเทียนพรรษาและประติมากรรมเทียนนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักป้ายประชานุเคราะห์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาเกาตาโกย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบารมีปกเกล้าฯชาวอุบลฯ ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบารมีปกเกล้าฯชาวอุบลฯ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบารมีปกเกล้าชาวอุบล ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบารมีปกเกล้าชาวอุบล ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
-