...

เชิญร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 "อาโรคยปณิธาน"
เชิญร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 "อาโรคยปณิธาน"
--------------------------------------------------

เสวนา
รับชมผ่าน Facebook Live Page : Office of National Museums, Thailand

"บันเทิงการแพทย์"
ร่วมพูดคุยกับ Doctor Tang นายแพทย์มรรคพร ขัตติยะทองคำ เมื่อเรื่องเจ็บ ๆ ไข้ ๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและความรู้ทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยากเสมอไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
----------
"สมุดภาพการแพทย์ไทย :บันทึกประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยผ่านภาพถ่าย"
เกร็ดความรู้และเรื่องราวในภาพเก่าการแพทย์และสาธารณสุขไทย กับเอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย และนายแพทย์ สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
----------
"พระกริ่ง :ศาสตร์แห่งการรักษากับพุทธวิธีว่าด้วยการรักษาโรค"
จากพระไภษัชยคุรุสู่การสร้างพระกริ่งตำรับวัดสุทัศน์ โดยพระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และ ดร.อุเทน วงศ์สถิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
----------
 "หมอยาโบราณ บนวิถีไทยไปต่อ (Next Normal)"
ถอดรหัสภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณ สู่การถอดบทเรียนงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และการละครในสังคมไทยวิถี next normal โดย ศ.ดร.เภสัชกร ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต และอ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา แพทย์แผนไทยดีเด่น รางวัลกรมหลวงวงษาธิราชสนิท

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
--------------------------------------------------

 Workshop สมุนไพร D.I.Y.

ชมสาธิตการทำยาหอมสุรามฤทธิ์
โดยคุณภาสินี ญาโณทัย แห่งบ้านหมอหวาน
ลงมือทำยาดมและยาสีฟันสมุนไพรไทยไว้ใช้เอง
โดย ดร.นรินทร์ กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ 
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 872 ครั้ง)