ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาใน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖”
จำนวนผู้เข้าชม 620
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
Messenger