ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 366
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์"

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 322
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 290
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุตรวจผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 274
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

ขอเชิญร่วมส่งภาพประวัติศาสตร์ ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพเหตุการณ์ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 276
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 284
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในวันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ >>

for w3c

สุพรรณบุรีก็มีรถไฟ...ปู้นๆฉึกฉักๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ภาพจดหมายเหตุเจดีย์อู่ทอง วัดพระรูป อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
บันทึกความทรงจำ พระผงสุพรรณ รุ่น ๕๕๘ ปี (ตอนที่ ๑ ประวัติพระผงสุพรรณ)
รายละเอียดเพิ่มเติม >