ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช 2540
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราชญ์ศิลปิน ถิ่นสุพรรณ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนความทรงจำ สุวรรณา สุวรรณศร นางเอกละครเลือดสุพรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประเพณีไหว้พระแข วัดสามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแห่ (เอ้) บั้งไฟ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุพรรณบุรีก็มีรถไฟ...ปู้นๆฉึกฉักๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่องเล่าจากไมโครฟิล์ม ตอน การปฏิสังขรณ์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร) ร.ศ.121
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุพรรณบุรีกับโรงเรียนสายอาชีพของสตรี "โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ถ้ำเขาสาย จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นโยบายการเลิกสูบฝิ่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ กับการเผากล้องสูบฝิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ พระยาประสาทวิริยกิจ (เชย ชัยประภา) ผู้ว่าราชการ 4 จังหวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เส้นทางจากกรุงเทพถึงสุพรรณบุรี : ทางสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เส้นทางจากกรุงเทพถึงสุพรรณบุรี : เรือเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หอทะเบียนที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพจดหมายเหตุเจดีย์อู่ทอง วัดพระรูป อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จากนายอำเภอจรเข้สามพันคนสุดท้าย สู่นายอำเภออู่ทองคนแรก "ขุนสุพรรณธานี" ( เวียน วัฏฏานนท์ )
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขั้นตอนการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และขอทำลายเอกสารราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติและความเป็นมางานทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ต้นกำเนิด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุพรรณบุรีกับโรงเรียนสายอาชีพของสตรี โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เส้นทางจากกรุงเทพถึงสุพรรณบุรี ทางสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโครงการชลประทานโพธิ์พระยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ มรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระยาเฉลิมอากาศ นักบินไทยหมายเลข 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ไม้มงคลประจำราศี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้นพบพระพุทธรูปปางนาคปรก วัดปู่บัว จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บันทึกความทรงจำ พระผงสุพรรณ รุ่น ๕๕๘ ปี (ตอนที่ ๓ พิธีบวงสรวงและปลุกเสกมวลสาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บันทึกความทรงจำ พระผงสุพรรณ รุ่น ๕๕๘ ปี (ตอนที่ ๒ มูลเหตุการจัดสร้าง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บันทึกความทรงจำ พระผงสุพรรณ รุ่น ๕๕๘ ปี (ตอนที่ ๑ ประวัติพระผงสุพรรณ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเราก็เถอะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-