...
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ 2 -3) ชุดที่ 2 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง)