...
ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กุฏิพระพุทธเจ้าที่เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สิงห์ : ผู้คุ้มครองศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะนักบริหารการทูตเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๔ เข้าทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และทำกิจกรรมเวียนเทียนบริเวณวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดช้าง_นาควัชรโสภณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปางโปรดอสุรินทราหู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ช้างล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กลุ่มวิหารพระนอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-