...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กุฏิพระพุทธเจ้าที่เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สิงห์ : ผู้คุ้มครองศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงระฆังสกุลช่างกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นปางประสูติ ณ วัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระอัฏฐารส ณ วัดพระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแห่งเจดีย์สิงห์ล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผนังลูกกรงช่องแสง วิหารวัดพระนอน เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทวารบาล ผู้พิทักษ์ศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กระเบื้องเชิงชาย ลายเทพนม เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กระเบื้องเชิงชาย ลายดอกบัว เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาบรรจุชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เผาไฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะนักบริหารการทูตเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดช้าง_นาควัชรโสภณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปางโปรดอสุรินทราหู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ช้างล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กลุ่มวิหารพระนอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-