...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

1. ข้อมูลพื้นฐาน
     1.1 ชื่อหน่วยงาน  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
     1.2 ที่ตั้ง  ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000
     1.3 การติดต่อ     เบอร์โทรศัพท์  0 5585 4736 – 7   โทรสาร  0 5585-4736-7

e-Mail :  kpphispark@hotmail.com  , kppkamphang@yahoo.co.th

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ
     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การ UNESCO เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2534

(จำนวนผู้เข้าชม 454 ครั้ง)


Messenger