...
อบรมระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วันที่ 2)

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม จัดอบรม "ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม" แก่เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น 8 ในการนี้บริษัทบุ๊คโดส จำกัด จัดส่งวิทยากรเพื่อให้ความรู้ ในการนี้นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป รับหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)