ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 112
(วันพุธที่ 20 เมษายน 2565)

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 128
(วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2565)

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 781
(วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2564)

ประชุมผลการดำเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 782

สัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม"
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 869

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รุ่น2/2559
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 769

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รุ่น1/2559
อ่านต่อ >>