ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1
(วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2565)

กรมศิลปากรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร (ระยะที่ ๑) ให้แก่บุคลากรภายในกรมศิลปากร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 17
(วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2565)

สัปดาห์สุดท้ายของนิทรรศการ "อาโรคยปณิธาน : ความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรค" เปิดให้ชมถึง ๗ สิงหาคมนี้

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 24
(วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2565)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ การค้าของเมืองถลาง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 47
(วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2565)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment การเสวนา "ผู้หญิง สิงโต ไพ่ทาโรต์ และวรรณกรรม: กรณีศึกษาไพ่พละกำลัง (Strength)"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 44
(วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565)

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “คู่แก้วจอมขวัญแผ่นดินไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 84
(วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2565)

ขอเชิญชมครอบพระเศียรพระพุทธรูป ทองคํา ที่ได้รับมอบจากสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 191
(วันพุธที่ 20 เมษายน 2565)

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์2565

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 225
(วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2565)

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 868
(วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2564)

ประชุมผลการดำเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 884

สัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 947

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รุ่น2/2559

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 862

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รุ่น1/2559

อ่านต่อ >>

for w3c

ระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ความรู้จากตู้พระธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม >