กู่บ้านเมย
เรียบเรียงโดย นางสาวศิริลักษณ์ นาคประสงค์ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น //ที่ปรึกษานางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
ดาวน์โหลดไฟล์: KuBanMoei.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 655 ครั้ง)