สื่อประชาสัมพันธ์
ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง
จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง
ตอนที่ ๖ ภาชนะดินเผาสมัยกลาง ในวัฒนธรรมบ้านเชียง
จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง
ตอนที่ ๕ ภาชนะดินเผาสมัยปลายในวัฒนธรรมบ้านเชียง
จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง
ตอนที่ ๔ ภาชนะเขียนสีรูปวัว - ควาย
จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง
ตอนที่ ๓ ลูกกลิ้งดินเผา
จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง
ตอนที่ ๒ แวที่ไม่ได้แปลว่าที่ไหน
จำนวนผู้เข้าชม 362 ครั้ง