ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 129

สิม (อุโบสถ) วัดลัฏฐิวัน บ้านคอนฉิม ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 88

ทับหลังรูปรัตนตรัยมหายาน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 113

ใบเสมาสลักภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติหรือชาดก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 216

โบราณวัตถุน่ารู้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 194

"ลลิตะ" บนใบเสมา สมัยทวารวดี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 381

แหล่งภาพเขียนสีในเขตวนอุทยาน ภูหัน ภูระงำ บ้านหูลิง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>