ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 253

สิม (อุโบสถ) วัดลัฏฐิวัน บ้านคอนฉิม ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 152

ทับหลังรูปรัตนตรัยมหายาน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 175

ใบเสมาสลักภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติหรือชาดก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 306

โบราณวัตถุน่ารู้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 298

"ลลิตะ" บนใบเสมา สมัยทวารวดี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 469

แหล่งภาพเขียนสีในเขตวนอุทยาน ภูหัน ภูระงำ บ้านหูลิง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
Messenger