ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 462

สุขภาพพลานามัยของคนโบราณโนนเมือง จากผลการวิเคราะห์โครงกระดูก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 465

โครงกระดูกมนุษย์จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนเมือง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 424

โบราณวัตถุสำคัญจากการขุดค้นศึกษาที่โนนเมือง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 450

แหล่งโบราณคดีโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 104

นาเก็น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 131

แหล่งภาพเขียนสีถ้ำเลือด และ แหล่งโบราณคดีถ้ำพระผาด่าง บ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>