ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 295

สิม (อุโบสถ) วัดราษฎร์บำรุง บ้านหนองแขม ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 210

ฮูปแต้มเรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผนังสิมในจังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 391

อุลกมณี และ ขี้แร่ตะกรัน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 881

สุขภาพพลานามัยของคนโบราณโนนเมือง จากผลการวิเคราะห์โครงกระดูก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 1413

โครงกระดูกมนุษย์จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนเมือง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 716

โบราณวัตถุสำคัญจากการขุดค้นศึกษาที่โนนเมือง
อ่านต่อ >>
Messenger