ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 111

เลาะริมโขง เบิ่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น"ที่รัตนวาปี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 112

เลาะริมโขง เบิ่งสถาปัตยกรรม Colonial Style - Modern Thai Architecture Style ที่ศรีเชียงใหม่
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 127

ภาพสลักการกวนเกษียรสมุทร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 56

พระพุทธไสยาสน์ที่เป็นภาพสลักลงบนผนังหินธรรมชาติ 7 แห่งของประเทศไทย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 103

กายภาพของคนบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 164

ปีนี้รักของคุณจะเป็นแบบไหน??
อ่านต่อ >>