ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 72

โรคภัยไข้เจ็บของคนบ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 67

คำไวพจน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 26

ทำไมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงไม่ใช้ ควาย ในการไถหว่าน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 46

เรียนรู้คำลักษณนามผ่านเครื่องมือเหล็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 78

เรียนรู้สำนวนไทยผ่านสัตว์เลี้ยงโบราณ ณ บ้านเชียง ตอนที่ ๔
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 62

เรียนรู้สำนวนไทยผ่านสัตว์เลี้ยงโบราณ ณ บ้านเชียง ตอนที่ ๓ น้องควาย ๓,๐๐๐ ปี
อ่านต่อ >>