กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี เข้านมัสการและสำรวจพื้นที่การดำเนินงานศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดี ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ให้กองโบราณคดี โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี เข้านมัสการและสำรวจพื้นที่การดำเนินงานศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะโบราณสถานพระวิหาร (อุโบสถเดิม) และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โบราณสถาน วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

(จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง)