ติดต่อเรา
  • กองโบราณคดี

  • address ๘๑/๑ ชั้น ๕ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • email archaeology@finearts.go.th
  • phone 02-1642520
  • fax 02-1642520

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/psc.arch
Office of Archaeology

ส่งข้อความถึงเรา