ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดีที่มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีบนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ด้านการสำรวจทางโบราณคดี (องค์ความรู้ปี ๒๕๕๓)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความทางวิชาการ เรื่อง ประติมากรรมพุทธประวัติ มณฑปทิศ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดย ดร.ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ นักโบราณคดีชำนาญการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณ (องค์ความรู้ปี ๒๕๕๓)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการจัดการความรู้การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน ปีงบประมาณ 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านตะวันตก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
-