ลงพื้นที่ตรวจรับ งานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะพระวิหาร พระเจดีย์มุม ๔ องค์ กำแพงแก้ว ซุ้มประตู และศาลาราชเขตพุทธวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานงวดที่ ๒
โครงการบูรณะพระวิหาร พระเจดีย์มุม ๔ องค์ กำแพงแก้ว ซุ้มประตู และศาลาราชเขตพุทธวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โดยมี นายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน


(จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง)