...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธไวโรจนะ ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ สัมฤทธิ์ สูง ๓๒ เซนติเมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธไวโรจนะ ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖ สัมฤทธิ์ สูง ๓๔ เซนติเมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปลีลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑ์ ความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี : วันพิพิธภัณฑ์สากล พ.ศ.2566 (IMD2023)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เล่าเรื่องประติมานวิทยา : จักร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทิคฺคช หรือ ช้างประจำทิศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger