...

ภาพการแสดงรายการ “ย้อนรอยนาฏกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” (โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง) วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 1311 ครั้ง)