...
เแนวทางปฏิบัติด้านการแสดง และการบริหารจัดการโรงละครแห่งชาติ ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ในระยะที่ ๓ สานักการสังคีต กรมศิลปากร.

(จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง)