...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
cover
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ
ผู้อำนวยการพิพิธภัณสถานแห่งชาติ หอศิลป