...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ แด่ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (๒๔๗๕-๒๕๐๕)
ผู้วางรากฐานศิลปสมัยใหม่ในประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง)