ประชุมเพลงยาว ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
จำนวนผู้เข้าชม 168จำนวนผู้เข้าชม 168คน