ขอเชิญเยาวชนร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ (ภาคฤดูร้อน) กิจกรรม “พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย”

          กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) กิจกรรม “พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย” ร่วมเรียนรู้ สร้างสรรค์ Clip Art จากแรงบันดาลใจในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๑๑ หรือ เฟสบุ๊ก เพจ Office of National Museums, Thailand
          กรมศิลปากรมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่ เยาวชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสมสืบมา และรู้รักในความเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และเพื่อเป็นการส่งต่อการเรียนรู้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มเซียมไล้ จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) “พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย” ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) โดยออกแบบการอบรมเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้แสวงหาและสร้างแรงบันดาลใจจากงานประณีตศิลป์ โบราณวัตถุ ตลอดจนโบราณสถานภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมมรดกศิลปกรรมและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยไว้อย่างครบถ้วน และนำแรงบันดาลใจเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ให้เกิดงานศิลปะประยุกต์ในรูปแบบ Digital Clip Art ซึ่งผลงานที่เยาวชนสร้างสรรค์ขึ้นมานี้ นอกจากจะเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาสู่การผลิตสินค้าที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ในโอกาสต่อไปอีกด้วย
          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง ๔ วัน (ไป – กลับ) พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น กล้องจากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล Notebook หรือ Tablet ที่สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop/Illustrator/Canva โดยสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๑ คน ต้องสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ รับจำนวน ๒๐ ทีม (ทีมละ ๕ คน) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ เฟสบุ๊ก เพจ Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง)