...

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA)
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ 
 
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1690 ครั้ง)