...

ละคอน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพ็ชรพลายบัว ออกศึก
  • ย้อนกลับ
  • ละคอน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพ็ชรพลายบัว ออกศึก

**รายการบรรณานุกรม***

หนังสือหายาก

กรมศิลปากร.  ละคอน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพ็ชรพลายบัว ออกศึก.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๙๖.

(จำนวนผู้เข้าชม 2322 ครั้ง)


Messenger