...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 247
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พบกับกิจกรรมการประดิษฐ์งานศิลปะจากกระดาษเหลือใช้ ณ ห้องโถงอาคารโบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติชลบุรี
(วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 408
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 441
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
นางโสภี เฮงสุดผล (หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม (เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน) เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงความความจงรักภักดีและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณีย์กิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ
(วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 348
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ข้าราชการพร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติชลบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
(วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 365
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 352

Messenger