...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จารึกแผ่นทองแดง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๕ โบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข ๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยรูปบุคคล จากเจดีย์หมายเลข ๓ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๖ โบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลย ๑๐ และ ๑๐.๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ธรรมจักรศิลาพร้อมแท่นและเสา หลักฐานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๗ โบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข ๑๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เหรียญเงินมีจารึก“ศฺรีทฺวารวตี ศฺวรปุณฺย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปแสดงพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูป พระเจ้าสุทโธทนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมสำริดรูปสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๘ โบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข ๑๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เหรียญกษาปณ์โรมัน “จักรพรรดิวิคโตรินุส”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม