...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผามีจารึกคาถาทางพระพุทธศาสนา จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตะเกียงดินเผา สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

อิฐซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายจากนิ้วมือของช่างสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เหรียญตราพระอาทิตย์-ศรีวัตสะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาสามเหลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่พบที่เจดีย์หมายเลข 13
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่พบที่เจดีย์หมายเลข 11
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ปางสมาธิ ศิลปะศรีวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณสถานบนเขาดีสลัก (วัดเขาดีสลัก)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เจดีย์หมายเลข ๑ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรม พบจากโบราณสถานหมายเลข ๑๔ (บ้านศรีสรรเพชญ์ ๓)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แม่พิมพ์เครื่องประดับสมัยทวารวดี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐประทับรูปรอยเท้าคนสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

“นาค” ปูนปั้น ประดับศาสนสถานในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม