...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 22,967 รายการ

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๕


ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือ โนราเติมเมืองตรัง และ ๑๐๐ ปีชาตกาล โนราเติมเมืองตรัง ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท ค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท ๒ เล่มค่าจัดส่ง ๕๐ บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบให้วัดเขาพระวิเศษ​ ตำบลเขาวิเศษ​ อำเภอวังวิเศษ​ จังหวัดตรัง​ เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานโนราเติม​ เมืองตรัง​ ติดต่อสอบถามได้ที่ 074 212 479 ต่อ 101-106, 074 212 562