...

ติดต่อเรา
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน

  • address 81/1 อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น 4 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • email audit@finearts.go.th
  • phone 0 2164 2501-2 ต่อ 4064
  • fax 0 2164 2532

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/FineArtsDept
Office of Internal Audit
">

ส่งข้อความถึงเราMessenger