ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายการ ไขความรู้จาก..ครูกรมศิลป์" ตอน "งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ"
ถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ” วิทยากรโดย นายสิร พลอยมุกดา นักโบราณคดีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ และนางกัลปังหา เกี้ยวมาศ ผู้ช่วยนักโบราณคดีใต้น้ำ ดำเนินรายการโดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมสนุก แสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับ สมุดบันทึก “ทฺวารวตีวิภูติ เมืองทวารวตีซึ่งยิ่งใหญ่” จำนวน ๕ รางวัล พิเศษ…!! สำหรับผู้ตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ หนังสือ ๔๐๐ ปี ใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ เรือบางกะไชย ๒ และหนังสือ PAST, PRESENT AND FUTURE OF ASEAN MARITIME HERITAGE จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑ เล่ม ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีใต้น้ำกับโบราณคดีบนบก ต่างกันอย่างไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"เดชพิรุฬห์" สระน้ำที่ลึกที่สุดในไทย! + สาธิตการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ (เบื้องต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกครั้งนี้เป็นโครงการระยะสั้น มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายหลังได้มีการขยายเวลาสิ้นสุดโครงการเป็นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
-