...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายการ ไขความรู้จาก..ครูกรมศิลป์" ตอน "งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีใต้น้ำกับโบราณคดีบนบก ต่างกันอย่างไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"เดชพิรุฬห์" สระน้ำที่ลึกที่สุดในไทย! + สาธิตการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ (เบื้องต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะจักสานที่พบจากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเรือจมบ้านบางสัก จังหวัดพังงา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานประเภทอินทรีย์วัตถุจากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือบ้านคลองยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง เรือบางกะไชย 2 (ตอนที่สาม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทองแดงจากเรือบางกะไชย 2 ตอนแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทองแดงปริศนาจากเรือบางกะไชย 2 ตอนที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเรือจมคลองท่อม จ.กระบี่ (ต่อ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ไม้เปลือกเรือ (Plank)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กงตามแนวเรือ (Stringer)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-