วีดิทัศน์
โบราณคดีใต้น้ำกับโบราณคดีบนบก ต่างกันอย่างไร
จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง
"เดชพิรุฬห์" สระน้ำที่ลึกที่สุดในไทย! + สาธิตการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ (เบื้องต้น)
จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง
Underwater Archaeology Division, Thailand - COVID-19 กับงานโบราณคดีใต้น้ำ
จำนวนผู้เข้าชม 222 ครั้ง
UAD Thailand(กองโบราณคดีใต้น้ำ) EP1 - พาชมกองโบราณคดีใต้น้ำ
จำนวนผู้เข้าชม 300 ครั้ง
แหล่งเรือจมเกาะครามกับปฐมบทงานโบราณคดีใต้น้ำไทย
จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง
The Excavation of Mannok Shipwreck 2019
จำนวนผู้เข้าชม 218 ครั้ง
-