...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 746
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำ ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ มามอบให้กรมศิลปากร โดยนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ
(วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 689
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
พื้นที่บริเวณภาคเหนือของไทย ประกอบด้วยวัดวาอารามที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหลากหลาย ทั้งแบบพื้นถิ่นล้านนา แบบอิทธิพลจากภาคกลาง และแบบพม่า ซึ่งในแบบหลังนี้ได้แตกแขนงออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มพม่า (ม่าน) กลุ่มมอญ และกลุ่มไทใหญ่ (เงี้ยว) โดยในที่นี้ขอเรียกรวมว่าอาคารแบบพม่า ซึ่งล้วนมีคุณค่าทั้งในด้านสุนทรีภาพและประวัติศาสตร์ เนื่องจากสร้างขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองในอาณาจักรล้านนาประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากการค้าไม้สัก
(วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 3749
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประทีปเพ็ง ตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพชรในเพลงของคณะกรรมการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) โดยก่อนการประชุมอธิบดีกรมศิลปากรได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายวินัย พันธุรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาดนตรีไทยสากล- ขับร้อง ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร
(วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 600
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดศรีชุม เมืองสุโขทัย ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มโบราณสถานที่มีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้าน มีพื้นที่นี้กว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร และยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร
(วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 6207
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. H.E. Mr.Asim lftikhar Ahmad, Ambassador เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมหารือเรื่องการจัดนิทรรศการโบราณวัตถุพุทธศิลป์แบบคันธาระในประเทศไทย ในการนี้ นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร
(วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 623

Messenger