...

ติดต่อเรา
  • กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  • address เลขที่ ๘๑/๑ ชั้น ๓ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • email broadcast@finearts.go.th
  • phone 02 126 6660, 02 164 2501-2 ต่อ 3030, 3031
  • fax 02 126 6750

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/prfinearts
Public Relations Group Office of Finearts Department

ส่งข้อความถึงเราMessenger