...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 28,603 รายการ


วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๕๐๘ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และวัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี โดยมี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม